Nu är det klart
Välkommen till vår nya incheckning och säkerhetskontroll.

Caroline och Jessica hälsar välkommen.

En ny och ändamålsenlig incheckning och säkerhetskontroll står nu klar. Den kommer att underlätta för dig som passagerare och för oss som jobbar med incheckning och kontroll, för att inte tala om vad bra det blir med bagagehanteringen.

Incheckning och säkerhetskontroll är nu åtskilda. På så sätt får vi ett bättre flöde och en snabbare hantering. Det ger oss också möjligheter, att klara av ett ökat antal passagerare med tanke på t ex chartertrafik.

Ombyggnationen har pågått sedan vecka 49 och vi vill tacka alla som har stått ut med den röra som varit under byggtiden.

Positiva siffror i början av året
Jämfört med samma period ifjol har antalet passagerare i januari ökat. Tyvärr så har det under den senaste tiden varit många inställda flyg som man bl a kunnat ta del av i media. Det här ser vi som ett problem för flygplatsen. Vi vill ju naturligtvis att det skall fungera med flyg till och från oss. Problemet har legat hos vår operatör Nextjet som haft stora bekymmer med teknik och annat. Tyvärr kan vi inte påverka det hela utom att påtala vårt missnöje. Flygbolaget försöker nu att åtgärda problemen och vi förutsätter att det blir bättre.

Snö, snö, snö
Den nya snöslungan som köptes in i början av året har sannerligen fått jobba på hittills i vinter. Tillsammans med sop- och blåsmaskinerna har flygplatsen lyckats hålla start- och landningsbanor rena. Det var bara den exeptionella torsdagen, då det kom över en halvmeter snö, som vållade lite problem. Men en försening på 40 minuter i det sammanhanget är helt OK för att få bort snömassorna.

Lars Andersson slungar iväg snön.

Ändrade flygtider
Nextjet har från och med den 12 mars  och t v ändrat flygtiderna till och från Kramfors – Arlanda. Tidtabell finns på vår hemsida.

Ny säkerhetsansvarig

Paula Lundvall som jobbar på flygplatsen har genomgått en utbildning i säkerhetsfrågor. Hon är nu certifierad och blir nu säkerhetsansvarig efter Per Enroth som numera är VD för flygplatsbolaget.

Glädjande – Trafikplikt
Trafikverket har regeringens uppdrag att i hela landet avhjälpa brister i tillgängligheten i den kollektiva persontrafiken mellan regioner. Det sker genom så kallade trafikavtal, vilket innebär att Trafikverket betalar ersättning till trafikföretag för utförd trafik.

Inför att nuvarande flygavtal upphör i oktober 2019 har Trafikverket utrett behovet av flygtrafik.Trafikverket har nu beslutat om fortsatt allmän trafikplikt, det vill säga de normkrav som säkerställer ett minimiutbud av regelbunden flygtrafik, från oktober 2019 för befintliga linjer i Sverige samt för flyglinjen Kramfors - Arlanda. (läs mer)

En viktig signal   
– Det är en viktig signal om att Höga Kusten Airport är viktig för Kramfors och Sollefteå kommuners näringsliv och det destinationsarbete som vi tillsammans arbetar för i Höga Kusten, säger Gudrun Sjödin, styrelseordförande i Höga Kusten Airport.

Flygplatsen ger möjligheter att på ett enkelt sätt nå ut till övriga delar av landet och världen. Flyggplatsen skapar också förutsättningar för utveckling och stärker konkurrenskraften för både kommuner och företag.

Med på företagsmässan  
Vi kommer att finnas på plats på den gemensamma företagsmässan för Kramfors och Sollefteå den 20-21 april i tennishallen i Kramfors. Passa på och besök vår monter och vinn.

Gratis parkering
Alltid gratis parkering på vår flygplats.
VÄLKOMMEN!

 To unsubscribe click here, to edit your subscription click here